Batay Ouvriye Banner

 

Okap Ayisyen, 18 me 2010

18 ME 2010!

Zanmi kamarad ouvriye, travayè, chomè... pwogresis konsekan,
tout kan pèp la an jeneral:

18 me rive! Tout pèp ayisyen ta vle komemore drapo esklav yo te goumen, mouri kite pou nou. Men, jounen jodi a: ki drapo? Nan pami tout labannyè k ap flote paweze sou tè d Ayiti ansanm ak tout lame peyi pa yo, kilès pou nou komemore?
Dirijan yo fè prèv yo. Se yo ki fin vann peyi a, kit se ekzekitif, kit se palmantè san konsyans. Yo tout, nan enterè gwo kapitalis, etranje kou ayisyen, anba zòd gouvènman enpeyalis yo.
Mobilizasyon an kòmanse. Fòk li rive nan bout li! Men fò n trè klè: tout mobilizasyon pa gen enterè ouvriye yo, enterè travayè yo, enterè mas popilè yo devan. Pa nou yo dwe genyen enterè pa nou yo devan trè klè. Se la n a wè yo!
Sou bò pa yo, dirijan ki la yo pa ka wete peyi a nan faz li ye a, ale wè pou yo ta retire l nan twou kote yo foure nou an. Tout fòs politik yo, tout fòs militè yo, se Minista. Yo bout! Yo pouri! Yo fini! Panyen fatra ap tann yo. Kit yo nan tèt leta a kit yo nan swadizan “lopozisyon”. Kit youn, kit lòt, yo tout se pwojè dominasyon-lespwatasyon enpeyalis-boujwa a yo apiye. Sou pretèks “demokrasi”, batay nan mitan yo se pou konnen kiyès ki pral aplike plan sa a pi byen. Jounen jodi a, se okipasyon ak tout titèl ki pou fini. ABA OKIPASYON! Jounen jodi a, ouvriye, travayè, mas popilè yo an jeneral dwe konstwi ÒGANIZASYON OTONÒM YO, pou kapab mennen BATAY la ak enterè pa yo devan, tou sèl! Pou pyès politisyen rabi ansanm ak tout pati politik tradisyonèl pa vin pran woulib epi dòmi sou yo.
Jounen jodi a, nan sitiyasyon fè nwa kote nou ye a, sèl yon bon jan LEVE KANPE ka pèmèt kat la rebat dekwa pou nou tabli bon jan ALTÈNATIV OTONÒM KAN PÈP PA NOU A, sèl solisyon ki ka pèmèt nou kanpe drèt devan tout lènmi klas nou yo ansanm ak tout pwojè dominasyon-lespwatasyon sanginè yo a. Leve kanpe ekolye, leve kanpe etidyan, leve kanpe ti peyizan pou yon lòt agrikilti. Leve kanpe pwofesè nan pèspektiv yon lòt edikasyon. Leve kanpe tout chomè ki wè travay san imilyasyon. E, sitou, leve kanpe tout ouvriye y ap pare pou vin souse piplis. LEVE KANPE, LEVE KANPE, LEVE KANPE! Tout kote, sou tout teren. Men, ankò, ak OTONOMI MAS POPILÈ YO, pou pyès politisyen pa vin gate pratik nou. Tout leve kanpe nou yo dwe fè yon sèl: LEVE KANPE KAN PÈP LA K AP KONTINYE ÒGANIZE L!
BATAY la deklanche. FÒK LI RIVE JOUK NAN BOUT LI POU MOMAN AN!

VIV YON LÒT AYITI BATI APATI ENTERÈ TRAVAYÈ YO!