Batay Ouvriye Banner

Jou ki te 28 jiyè 2010, ansanm ak diferan òganizasyon zanmi ki te lanse modòd sitin lan (wè apèl la), nou te devan ministè afè etranjè a (wè ansanm foto ki nan anèks la) pou manifeste dezakò total nou ak okipasyon titèl sa a k ap akable pèp ayisyen (wè tèks mobilizasyon an). Nan tèks sa a nou chache klarifye pozisyon anti enpeyalis nou, anfas dizon kouran ki te nan lari a menm jou an e ki t ap pwoteste kont magouy Preval yo oswa dòt aspè teknik sèlman.

Ak anviwon 100 moun, nou te fonksyone an 3 ekip: youn devan ministè a ak pankat revandikatif yo, yon lòt ak bandwòl yo ki t ap bloke sikilasyon an, okipe lari a epi mete animasyon, yon dènye ki t ap distribye tèks lan ansanm ak afich la epi ekri ak espre.

Nan dènye moman an, nou boule yon drapo brezilyen ki te makonnen ak sila ameriken an (wè foto yo), pandan drapo kamarad entènasyonalis nou yo, Conlutas, te akonpaye nou kòmsadwa.

Pandan sitin nou an, yon manifestasyon Pndph pase sou wout li. Men, pi grav la se touswit apre nou fini, yon endividi ame yo rekonèt klèman ki lye ak pouvwa a desann machin li epi tire sou yon lòt manifestasyon ki te rive Tifou epi rive blese yon manifestan, devan lapolis menm ki pa fè anyen pou arete l. Jan nou te anonse l depi lontan, peryòd divalyeris la ap repran chè! Se nou ki pou konnen sa n ap fè.

Sou yon lòt bò, yon mach pi espesifikman Batay Ouvriye te òganize nan Okap tou. Ak anviwon 150 moun, li te fè viwonn lavil la ak menm mesaj konsantre a epi menm bandwòl ak afich yo.

Kit nan Pòtoprens, kit nan Okap men tou nan lòt zòn nan peyi a, distribisyon tèks la ansanm ak afich la gen pou kontinye pandan tout rès semenn lan.

Anfen, nou gen pou resevwa nouvèl ak foto diferan manifestasyon ki reyalize nan peyi Etazini, Brezil ansanm ak lòt nan Amerik latin lan.

BATAY LA FENK KÒMANSE!


LI TÈKS MOBILIZASYON AN: "SE TWÒP ATÒ!"
PDF FOTO MOBILIZASYON 28 JIYÈ NAN PÒTOPRENS
AFICH ANTI-ENPÈYALIS 28 JIYÈ 2010