Batay Ouvriye Banner

ENVITASYON 21 AK 22 OUT 2010

 Ansanm ak MODEP, FRAKKA, PEVEP, CHANDEL, ASID epi dòt òganizasyon alye, BATAY OUVRIYE ap òganize 2 aktivite refleksyon ak travay otou kokennchenn dat sa a ki raple levekanpe esklav yo te reyalize nan lane 1791.

 Samdi 21 nan maten, soti 9 è pou rive midi, aktivite a ap chita sou leve kanpe 1791 la ki gen rasin li nan tout rezistans ki te mennen nan koloni a kont sitiyasyon esklavaj la, rezistans tout kalite ki te pèmèt debouche sou Bwa Kayiman 14 – 15 out 1791 la. Refleksyon an ap kontinye pou analize sitiyasyon n ap viv jounen jodi a, kote “rekonstriksyon” klas dominan yo ap pale a, se nan kad menm lespwatasyon enpeyalis yo te deja kalkile depi plizyè deseni pou souse san travayè ayisyen.

 Dimanch 22 nan apremidi, apati 2 zè rive 6 zè, n ap travay sou pwoblèm privatizasyon ki alòd dijou tout kote ak nan tout domenn jounen jodi a: privatizasyon tè Leta yo, privatizasyon sous dlo, privatizasyon sèvis piblik yo, privatizasyon lasante, privatizasyon ledikasyon..., pandan n ap rive touche, sou yon bò, pwoblematik tè a nan kad kan yo (ni sa ki ekziste yo, ni sila Leta ap fè yo) epi, sou yon lòt bò finalman, lyezon tout pwoblematik tè sa a ak kesyon Teritwa a, ni nan epòk levekanpe esklav yo, ni jounen jodi a: 2 moman, 2 oryantasyon radikalman opoze.

 N ap tann tout travayè, tout pwogresis konsekan ki vle pote kontribisyon yo nan diskisyon sa yo, toujou nan objektif konstriksyon Kan Pèp nou an, pou liberasyon reyèl nou.

 Ni samdi 21 an, ni dimanch 22 a, aktivite yo ap fèt nan lokal FIDES ki nan Kanape vè, ri Fernand, enpas Gabriel, # 6.

 N AP TANN NOU TOUT!

*
*