Batay Ouvriye Banner

Pòtoprens, 27 avril 2010

KOMINIKE

 

Nan kad pratik n ap mennen nan kan yo depi katastwòf latè tranble 12 janvye 2010 la, nou vin jwenn divès difikilte. Genyen an patikilye sèten komite opòtinis ki non sèlman vle chita sou èd tou sèl men tou, ap magouye an pèmanans pou detounen èd sila a nan enterè pèsonèl kèk grenn endividi oswa pou fè lajan nan kesyon kat la, oswa ankò nan chache kenbe popilasyon an sou yon oryantasyon èd etènèl. Konsa, komite magouyè ak reyaksyonè sila yo fè divès konfwontasyon ak militan nou yo.

Nan sitiyasyon sa a, opòtinism òganizasyon popiplis yo, mete sou kapasite koripsyon òganism entènasyonal yo ansanm ak sila Leta a fè, sou yon bò, nou dirije pratik nou vè travayè yo prensipalman, ouvriye yo an patikilye. Se konsa nou rive nan divès kan mete sou pye “Komite Ouvriye ak Travayè nan tèl oswa tèl Kan”. Sila yo pi klè sou enterè travayè yo ansanm ak enterè kolektif la an jeneral e pratik la rive pi konsekan.

Sou yon lòt bò, gen lòt komite tou oswa kowòdinasyon ki, san yo pa espesifikman ouvriye oswa travayè, rejwenn liy konbatif, serye e kolektif ki nesesè a nan sitiyasyon difisil n ap viv la. Se konsa, nan kontak ak youn nan yo: “Réseau des Victimes du Séisme du 12 Janvier” (REVISE - 12J), nou vin konnen y ap prepare yon mobilizasyon pou defann enterè tout moun nan kan yo. Yo mete sou pye yon mobilizasyon jou k ap 28 avril la. Men entèvansyon yo prepare pou reyalize mobilizasyon sa a:

AVI ENPÒTAN

Pou n kapab sansibilize sitwayen yo, REVISE-12J ki se “Réseau des Victimes du Séisme du 12 Janvier 2010”, ap fè n konnen jou k ap mèkredi 28 Avril a dizè nan maten n ap òganize yon mach pasifik nan objektif pou n kapab atire atansyon gouvènman ak kominote entènasyonal la de sitiyasyon deplorab pèp ayisyen ap viv depi apre 12 janvye.

Nan kondisyon sa a, n ap mande zanana kou pengwen, pik kou mawon, pote kole ansanm ak nou, pou n di NON! Ak machann peyi!Ak tout moun ki kont pèp! Nan kondisyon n ap viv nan kan yo!Ak fason ONG yo ap distribiye èd yo!

Nan optik sa a, nou pral mache depi bò lopital lapè Delma 33 pou nou rive devan palè nasyonal, gen yon lòt gwoup k ap soti nan sant espòtif Kafou pou rive devan palè nasyonal.

VIN AN FOUL!

Nan BATAY OUVRIYE, nou apiye mobilizaasyon sa a, nou ede òganize l, demiltipliye entèvansyon an, distribye l trè lajman ansanm ak manm Revise - 12 j yo tankou sou bò pa nou, e n ap patisipe nan li.

Fò n di depi nan distribisyon an gen ajan ak atache ministè enteryè ansanm ak diferan meri ki non sèlman fè menas, yo fè konfwontasyon, e, ansanm ak lapolis ki osèvis yo, yo menm arete 3 nan militan pwòch nou. Menm si yo lage yo ann apre, tout zak sa yo sèvi kòm entimidasyon.

Men sa pa kont pou entimide nou. Mobilizasyon an ap fèt tèt kale e nou pwofite okazyon an pou envite tout pwogresis konsekan vini nan youn oswa lòt branch yo pou pote kole ak pèp ayisyen an k ap soufri e ki malgre tou mobilize, epi pou di NON tou ak sitiyasyon diktati gouvènman an ak Lalwa Ijans li a vle foure nan gagann nou.

BATAY LA FENK KÒMANSE!