Batay Ouvriye Banner

NOU ALE! dokiman fòma word

Preval pa t bezwen tann pyès goudougoudou pou l te remèt dlo teritoryal ak espas aeryen peyi a bay madan Albright - anba kouvèti DEA - nan peryòd premye manda l. Li pa t bezwen tann pyès katastwòf  natirèl pou l te remèt kontwòl fwontyè a bay MINUSTAH. Ki fè, depi kèk tan, kontwòl teritwa peyi a deja pa nan men pyès reskonsab nasyonal.
Preval pa t bezwen tann pyès goudougoudou pou l te felisite Minustah lè yo te reprime ouvètman ak gwo vyolans manifestasyon grangou klowòks yo, kote yo te menm rive touye 7 moun. Li pa janm bezwen tann pyès katastwòf natirèl pou li renouvle kontra Minustah chak lane, menm lè yo pa janm okipe l lè li sanse mande pou kontni misyon sa a ta chanje.
Preval pa t bezwen tann pyès goudougoudou pou l te di pèp ayisyen “naje pou soti” lè bato koule, pil moun mouri..., oswa pou l te kontinye bay vag menm lè y ap koupe tèt Ayisyen sou laplas piblik nan Repiblik Dominiken. Li pa t bezwen tann pyès katastwòf natirèl pou li te kontinye ap koule bweson sou do travayè ayisyen nan maniganse yon salè minimòm ilegal pou zanmi soutretans li yo ansanm ak monopolis gran boujwa l yo.
Li se tchoul, travay li se: ranpli wòl tchoul li!

*

Nou deja konn palman an: nan tout diferan magouy li, nan vire kazak li, nan basès li, nan konfòme li toujou konfòme l, alarechèch miyèt... Alarechèch miyèt! Se yon eslogan, yon modòd, yon modpas ki vin alamòd e ki karakterize decheyans yon fòmasyon sosyal about, ki karakterize de kouran, de òganizasyon refòmis jouk nan mwèl, ansanm ak de pèsonalite fèb e aplati. Alarechèch miyèt! Nou wè tout kolaboratè sa yo, nou wè sa yo reprezante nan kad decheyans yon peyi. Pami yo, nou deja konn palman an: nou pa t atann anyen de li.
Nou deja konn gouvènman ameriken an, sila franse a, kanadyen an...: nou deja konn gouvènman “peyi zanmi” sila yo, yo menm ki nan tout listwa peyi d Ayiti, toujou vini ak bòt yo, vyolans yo vin ede “nou”, anfèt: kore klas dominan yo, alye yo, dekwa pou sila yo ka pi byen defann enterè miltinasyonal yo, ki di pwòp enterè pa yo.
Nou swiv ak atansyon - e nou sibi - sa yo rele “demokrasi” yo a e ke, vle pa vle, y ap chache tout mwayen pou foure nan gagann nou tout jan. Yon manèv, yon magouy pèmanan, yon rediksyon malonèt ki vle fè kwè demokrasi se sèlman eleksyon - e ki “eleksyon” ankò?! Anfèt: yon kawousèl teknik ki la pou maske diktati klas dominan yo!

 

Nou swiv wòl sèten près boujwa, pro enpeyalis, ki vle prezante decheyans sa a tankou yon pwosesis “nòmal”, “modèn”; menm: yon “opòtinite” pou “rekonstwi peyi a”, san pyès analiz sou kouman fòmasyon sosyal sa a fè rive la, si ba; sou ki fòs soyal, ki oryantasyon, ki pwojè sosyal, decheyans sa a apiye; ki lavni li konkrètman pwopoze - soutretans la -, ki eksperyans travayè yo ansanm ak rès fòmasyon sosyal la an jeneral deja fè ak “lavni” sa a!

*


... Jounen jodi a, Lalwa ijans enpeyalis yo pase: kapasite manèv kouran popilis la rive mete an aksyon yon reyalite ki toujou la nan mitan l epi, kòmsadwa, nan kad koripsyon ki karakterize l la, li jwe wòl tchoul li.
Kiyès ki pral benefisye milya vèt yo? Toujou menm moun yo. Kòman jounen jodi a pou l ta yon lòt jan?
Kiyès ki pral oryante, kontwole, dirije “rekonstriksyon” an? Toujou menm sila nou konnen yo. Ak sousou pannan ki alatèt gouvènman sa a, kòman pou l ta yon lòt jan?
Kiyès ki pral sibi?

*


Lalwa ijans sa a, non sèlman ilegal, jan plizyè moun deja fè wè, nan lamezi kote palmantè yo abandone yon kontwòl yo te eli yo pou sa; non sèlman li amoral, nan negosye sa ki te rete kòm souverennte ak transfòme mandisite miyèt la an yon “enstitisyon devlopmantis”; non sèlman li represif dènyezeta nan eliminen li eliminen ekzèsis dwa demokratik pèp la (“makout pa ladan l” – sa, se te pou lontan...!), desizyon ki tou retire sèl mwayen ekspresyon otonòm mas popilè yo nan fòmasyon sosyal pouri sa a; non sèlman li kriminèl nan aksepte, pwone, klewonnen objektif dominasyon ak lespwatasyon enpeyalis la kòm sèl sovè pèp (!) men, antanke dènye moman nan yon trayizon istorik, l ap chache voye nou ale nèt! Bagay ki ka rive...

*

Sòf si


Pòtoprens
Lendi 19 avril 2010