Batay Ouvriye Banner
A chak fwa okazyon an prezante, mouvman nou an mete deyò sèten pozisyon ki koresponn, pou nou menm, a liy ki dwe gide lit pwoletarya a pou defann enterè reyèl li. Pozisyon sa yo sòti nan lit nou yo, ekspèyans istorik lit klas nou an..

Nou mèt toujou tyeke sou paj sa a pou pran konesans pozisyon sila yo.

  • Inivèsite
  • Sou fanm nan lit klas la ak mas pèp la