Batay Ouvriye Banner

vandredi 13 avril 2003

BATAY OUVRIYE ap fè tout travayè, travayèz, ansanm ak tout popilasyon an alawonnbadè konnen gen yon dekrè ki sòti depi an fevriye 2002 ki mete kesyon BATISTÈ a GRATIS nan peyi a. Dekrè sa a parèt nan jounal ofisyèl « Le Moniteur » 157e lane, No. 16, lendi 25 fevriye 2002, anba tit « Arete k ap akòde yon nouvo delè 5 an pou tout moun ki pa gen Ak Nesans pou yo fè regilarize eta sivil yo».

Nan dekrè a, men 4 pwen pi enpòtan yo :


« Atik 1: Tout moun ki pa gen ak nesans ap benefisye yon nouvo delè 5 an apati piblikasyon Arete sila a pou yo ka regilarize eta sivil yo. Pou sa, y ap benefisye :

a) egzanpsyon fiskal (taks) ak tout fòmalite ki gen pou wè ak sa,

b) dilijans Ofisye Pakè yo nan ka Atik 3 a.

Depi paran moun yo la toujou, deklarasyon tadif la ap fèt daprezavwa Dekrè ki la a, san jijman prealab.

Depi paran yo pa la oswa yo pa rekonèt yo, deklarasyon tadif la, se yon twazyèm moun k ap fè l.

Atik 2. Depi ekspedisyon osnon ekstrè akt nesans, rekonesans oswa desè yo ta pèdi, detwi osnon deteryore, enterese yo ap adrese yo a Achiv Nasyonal osnon nenpòt lòt depozitè rejis ki ap delivre yo ekstrè yo gratis.

Atik 3. Depi rejis yo ta pèdi, pa egziste, detwi osnon gate e ke yon sètifika Achiv Nasyonal ou nenpòt lòt depozitè rejis yo montre sa, apre ankèt, Komisè Gouvènman ap gen pou fè dilijans d apre dispozisyon (paragraf 1 ak 2 Atik 1) Arete sila a.

Atik 4. An règ jeneral, nan tout ka, Komisè Gouvènman, Jij de Pè, Ofisye Eta Sivil, Minis diferan kilt yo, manm Kazèk, lopital ak azil fèt pou yo enfòme e ede tout moun ki pa gen akt nesans pou yo twouve eleman ki nesesè pou yo tabli akt nesans yo e fasilite yo, jan yo kapab, fason pou yo tabli eta sivil yo. »

Jan tout moun kapab wè, Dekrè a tabli POU TOUT BATISTÈ BAY GRATIS ! E sou tout fòm. Anplis, li egzije pou tout reskonsab fè dilijans pou sa egzekite kòm sa dwa. Men, jan nou kapab wè tou, se nan jounal ofisyèl sila a, yon jounal ki ra e ki ekri an franse sèlman, Dekrè a sòti, san Leta pa fè pyès efò pou tout popilasyon an okouran vre. Se kach kach sa a ki pèmèt yon bann reskonsab toujou ap fè lajan sou malere nan afè Batistè sa a. Kidonk, len di lòt e, sitou, ANN MOBILIZE POU DEFANN DWA NOU !


BATAY LA FENK KÒMANSE! ANN RANTRE LADAN L 2 PYE FÈM!

Pozisyon: