Batay Ouvriye Banner

Lendi 8 dawout 2005

NÒT POU LAPRÈS

MEN LETA AYISYEN AP KONTINYE METE PEYIZAN DOZADO POU YOUN TOUYE LÒT !

Sa fè 3 semenn, anplwaye sèvis domèn nan DGI vin fè yon apantaj sou tè Lakoloni, nan Wanament, san okenn avètisman. Tè Lakoloni yo, se pòsyon tè leta te bay sivivan masak Trujillo te fè sou travayè ayisyen an 1937. Sa fè 3 semenn, anplwaye DGI yo vini, yo koupe, yo rache yo mete bòn epi yo ale. Se ann apre moun ki abite sou tè sa yo vin aprann apantaj sa a te fèt pou leta pase tit tè sa yo bay Grupo M, konpayi ki bati zòn franch lan, ak Bank Mondyal pou yo konpanse peyizan ki te pèdi tè ak jaden yo nan plenn Maribawou.

Nan fè sa, gouvènman Latoti / Alexandre lan vin mete 2 gwoup peyizan fas a fas pou kesyon tè. Men, 2 gwoup peyizan yo rankontre sou bò pa yo e yo deside yo pa p kite kou sa a pase. Yo pa p kite gouvènman mete divizyon nan mitan yo pou fè youn touye lòt pou tè. Yo tou 2 viktim desizyon alatèt leta kit se sou lavalas, kit se sou gouvènman enterimè kounyè a nan bay envestisè etranje tè pou regle kesyon zòn franch. Epi y ap mande si se kontinye gouvènman an vle kontinye travay Trujillo te fè granparan yo nan lane 1937, jodi a, an 2005 ?

Apre rankont eritye tè Lakoloni yo te fè jou ki 3 dawou nan Mankèt (sou yon pòsyon nan tè Lakoloni yo), yo deside mobilize pou anpeche yo pran tè granparan yo te peye ak san yo pou kite pou yo. Se nan tè sa yo yo viv, yo okipe pitit yo, regle tout aktivite yo. Yo bay gouvènman Latoti a yon pinga pou li pa kontinye pratik gouvènman Lavalas la nan vin pran tè ti peyizan, an gwo ponyèt, nan enterè kapitalis dominiken ak Bank Mondyal. Yo deside fè inite ak lòt peyizan viktim deposesyon tè pou mete zòn franch CODEVI, pou yo jwenn dedomajman ak konpansasyon yo te pwomèt yo depi 3 lane. Epi yo mete sou pye yon òganizasyon ki rele “Asosyasyon pou Defans Koloni Dosmon” pou yo kapab rantre nan yon mobilizasyon manch long pou defann enterè yo, ti bout tè ki pou yo a, granparan yo te kite pou yo nan san yo!

Batay Ouvriye ap mande pou tout òganizasyon pwogresis, tout ayisyen konsekan ak òganizasyon solidarite entènasyonal yo konprann pwoblèm la byen e sipòte 2 gwoup peyizan yo nan reklame sa ki pou yo: se dozado gouvènman sa a vle mete ti peyizan Ayisyen, pou youn touye lòt! Tè Lakoloni a, se tè sivivan masak Troujillo yo te jwenn nan san yo! Ti peyizan Maribawou yo, sou bò pa yo, dwe jwenn tè pou dedomaje sa yo te pèdi a pou Lavalas te tabli zòn franch pou kapitalis dominiken !

ANN EVITE BENY SAN GOUVÈNMAN AN VLE BLAYI NAN MITAN PEYIZAN YO !

ANN SIPÒTE 2 GWOUP PEYIZAN SA YO KI YO CHAK AP REKLAME SA KI POU YO !

NOS DOSSIERS: