Batay Ouvriye Banner

Pòtoprens, 15 desanm 2005

SOLIDARITE AK ELÈV HORACIUS LAVENTURE ANSANM AK ETIDYAN YO

Nan peryòd ki sot pase a, manifestasyon yo rederape. Men se pa yon kesyon si lavalas si pa lavalas ankò. Yo depase sa. Se pa nonplis tankou maskarad, kanaval, fo pwomès kandida yo. Se de manifestasyon ki chita sou revandikasyon, se de manifestasyon ki kanpe sou otonomi mas moun ki prensipalman ap mennen yo a. Batay Ouvriye salye retou kalite manifestasyon sa yo e solidè avèk yo.

Nan divès nan yo, etidyan ak elèv jwe yon gwo wòl. Dènye sa ki fèt semenn sa a menm, se sila devan palè nasyonal la pou pwoteste kont prezans Fènandès nan peyi a pandan emigre ayisyen ap sibi mati nan peyi Dominiken. Lòt la se sila elèv lise Horacius Laventure la, nan zòn Delma 31. Tou 2 manifestasyon yo sibi britalite lapolis oswa Minustah. Bal tire, moun pran kou, moun blese, genyen menm ki lopital.

Manifestasyon yo pa menm. Sa etidyan yo piplis genyen yon pòte global. Swa se pou patisipe nan pwoteste kont pri gaz, lavichè..., swa se pou fòse otorite yo pran reskonsabilite yo devan yon sitiyasyon grenn kraze travayè, ti machann, atizan, ansanm ak kèk etidyan tou ap pase nan peyi vwazen an kote sitiyasyon an ka vin pi grav toujou si anyen pa fèt, si anyen pa regle. Revandikasyon a pòte global yo gen tout enpòtans yo etan done se sitou tout kan pèp la ki afekte. Yo ta dwe kenbe kont de sa nan laji kò yo piplis e rive genyen tout pwa pou yo genyen.

Sila elèv yo pi espesifik. Se bon kondisyon pou etidye y ap mande, pwofesè, epi yon direktè ki pou ta mete yon lòd nan gagòt kote yo twouve yo a. Elèv lise yo ale plizyè fwa deja nan ministè edikasyon nasyonal, yo pa okipe yo. Kidonk yo klè, sèl mwayen pou yo tande vwa yo se rele nan lari, manifeste, mobilize. E se sèl sa vre ki ka fè yo pran ka yo an konsiderasyon. Men vwala, lekòl lan pral fèmen pou vakans nwèl. Kidonk premye bagay ki pou ta fèt rapid rapid se mete sou pye de Komite delege k ap reprezante ni sesyon lajounen an ni sesyon lannwit la, e fòk 2 komite sa yo tabli yon kòdinasyon pèmanan dekwa pou non sèlman nou kenbe manifestasyon an djanm jouk vandredi k ap dènye jou lekòl la, men tou pou prepare larantre. Paske: batay la fenk kòmanse! Fòk komite sa yo, rapid rapid tou, pran kontak ak elèv tout lòt lise yo, se menm mati a nou tout ap pase nan lekòl piblik sa yo kote otorite yo pa ba nou pyès valè: se pa lajan y ap fè! Fòk elèv yo mobilize yo tou pou fè konnen nan katye lise a menm, ak afich, pòtvwa, trak, elatriye... revandikasyon yo, dekwa pou popilasyon zòn lan trè okouran sa k ap fèt la e konprann klèman tou poukisa sa n ap fè a jis! Nan laprès tou, fòk komite yo ta entèvni pou mete tout popilasyon an nèt okouran sitiyasyon n ap viv la ki, menm si li pa menm ak sa lòt moun nan pèp la, egal nou nan menm tchouboum la! E kouman nou menm elèv lise yo, nou dispoze goumen pou dwa nou.

Manifestasyon yo pa menm men yo tout deja ap montre klèman tout pèp la about! About ak ajennda eleksyon boujwa sa a ki la pou maske vre pwoblèm nou yo e k ap prepare lawout pou politisyen do kale vin fè pik yo sou nou.

VIV LIT ELÈV YO AK ETIDYAN YO!

VIV LIT PÈP AYISYEN POU REVANDIKASYON PA L!

VIV ÒGANIZASYON OTONÒM NOU!

BATAY LA FENK KÒMANSE!