Batay Ouvriye Banner

12 avril 2004

PÈP VANYAN NAN WANAMENT!

MEN ZÒN FRANCH YO TE PALE NOU A!

Wi! Men tout bèl pwomès yo te fè nou sou kado sa a Aristid te lage nan gagann nou anvan l ale, ki di Zòn Franch la. Ansanm ak tout prezidan Dominiken. Ansanm ak tout gwo boujwa Codevi. Kote se bèl devlopman yo te pwomèt, bèl dlo, bèl kouran, bèl wout, bèl dispansè... angiz tou sa, se tè nou nou pèdi san dedomajman an pa rive nan men moun ki t ap travay yo, se lespwatasyon tou sèl, lè siplemantè san peye, malpouwont, imilyasyon, presyon seksyèl sou medam yo, revokasyon san gade dèyè depi yon ouvriye vle reklame dwa l. Kote se kout kwòs fizi mitrayèt y ap pran nan men gwad dominiken ak lame « rebèl » poutèt ouvriye yo senpman vle pou direksyon a respekte dwa yo.

Vreman vre, ouvriye ak ouvriyèz nan zòn franch Codevi a se yon maswife pa do y ap monte tèlman y ap espwate yo, dominen yo, reprimen yo, pou yo bay pwodiksyon. Devan sitiyasyon sa a, ouvriye vanyan yo mete sou pye sendika yo pou defann enterè yo. Patwon yo ki swadizan di y ap respekte dwa travayè, kòmanse aplike yon plan pou maspinen ouvriye yo e chache kraze sendika yo yon fwa ! Fò n di Groupo M se yon antrepriz yo konnen byen depi nan peyi pa l kòm youn nan pi represif nan kraze sendika e anplwaye vyolans tout kalite kont ouvriye k ap revandike dwa yo !

Kidonk, se lè sa a ouvriye Codevi yo di NON! Yo REZISTE! E jouk kounye a y ap REZISTE! Nou menm nan BATAY OUVRIYE, nou di sa pa ka pase konsa e nou MOBILIZE nou ansanm ake ouvriye yo. Òganizasyon mete sou pye, lit tanmen. Apyi vini, kòdinasyon entènasyonal mete pye. Ouvriye lòt peyi, Dominikani, Etazini pote kole ak kanmarad ouvriye parèy yo. Epi tan dòt òganizasyon solidarite.

Men sa k pi enpòtan, se MOBILIZASYON OUVRIYE CODEVI YO, OUVRIYE SENDIKA SOKOWA, KI PA JANM FEBLI. Yo toujou kanpe djanm sou PRENSIP yo, sou DWA yo, sou LIT yo.

Jounen jodi, se leve nou vle leve tout Pèp Wanament nan kesyon sa a tou! Ni paske Codevi a pa pòte anyen pou nou, okontrè se lavichè pi rèd, se rakèt, se dominasyon kapitalis dominiken sou nou... ni paske, pou frè ouvriye nou yo, zanmi nou, fanmi nou, se lespwatasyon tou sèl, imilyasyon pou medam yo, frekanste ak represyon gwad dominiken. Se dominasyon sou nou tout, se tribilasyon pou Pèp Ayisyen!

Jounen jodi, n ap mande tout Pèp Wanament POTE KOLE ak nou pou PWOTESTE kont tout kalite vye zak sa yo k ap fèt nan zòn franch la. Fòk nou bloke tout vizyon Groupo M pou kontwole zòn Nòdès la, pou anvayi l, pou mete tout travayè Ayisyen an esklavaj!

Jounen jodi, yo kanpe an lwijanboje pou fè ouvriye vale yon espwatasyon sanginè, sou pretèks yo gwo nèg, sou pretèks yo gen kontak e sou pretèks y ap “bay travay”. Men nou menm nou di: nan epòk lakoloni tou, kolon franse yo te “bay travay”. Men nan ki kondisyon? Nan lesklavay! Eben, se menm lesklavay la Groupo M vle refoure nan gagann nou sou pretèks l ap “bay travay”! E nou di tou: nan epòk lakoloni, kolon franse a tou te deklare l “gwo nèg”!

Jounen jodi a, Pèp vanyan Wanament la dwe konprann trè byen jwèt k ap jwe a e demontre klèman YO PA DAKÒ AK LESPWATASYON LESKLAVAY LA, NI ANVAYISMAN KAPITALIS DOMINIKEN YO, NI DOMINASYON-REPRESYON GWAD DOMINIKEN YO VLE FOURE SOU TRAVAYÈ AYISYEN!

ABA LESPWATASYON ESKLAVAY!
ABA REVOKASYON ILEGAL!
ABA REPRESYON GWAD DOMINIKEN YO!
VIV LIT OUVRIYE SOKOWA!
VIV SOLIDARITE ENTÈNASYONAL AK LIT OUVRIYE AYISYEN!
VIV LIT PÈP VANYAN WANAMENT!

NOS DOSSIERS: