Batay Ouvriye Banner

ENTÈVANSYON BATAY OUVRIYE SOU RETOU OUVRIYE CODEVI YO, WANAMENT

Wanament, 19 avril 2004


KAMARAD OUVRIYE NAN FABRIK KODEVI,

KAMARAD NOU YO TOUNEN! Se yon gwo VIKTWA! Yon gwo viktwa pou yo menm ki resi fè respekte dwa yo e fè tout moun wè aklè ki jan revokasyon sila yo te ILEGAL.Vreman vre, pandan direksyon Groupo M ap di: o wi, li rekonèt dwa pou ouvriye òganize e pòte revandikasyon yo, an reyalite li entèdi sa anndan izin li. Kidonk li chache kraze sendika a nan ze. Men, lè sa a, BATAY la mete pye. Nasyonal kou entènasyonal! Se pa 2 lit ki mennen. Ouvriye Dominiken, ata ouvriye Ameriken apiye MOBILIZASYON an. Jouk tout ansanm resi fòse direksyon an asepte jès ilegal ak gwo ponyèt li te fè a. Anvan yo te resi asepte sa, yo te voye pye anpil. Moun Bank Mondyal yo te vin ride yo nan sa. Youn ladan yo, yon sèten Konstantin, te menm vle parèt move nan dènye diskisyon yo, o wi, BATAY OUVRIYE pa t dwe distribye dènye entèvansyon an nan Wanament la pou popilasyon a an jeneral. Kòm kwa se fonksyonè Bank Mondyal ki ta di nou ki lè nou gen dwa distribye entèvansyon ak kisa pou nou fè. Adye! Yo gen lè kwè se tout latè ki anba lezòd yo, poutèt yo gen kòb la! La a, nou kapab di: yo twonpe yo anpil! E ke tout lè nou menm nou panse deba a nesesè ak ouvriye, oswa ak popilasyon a, n ap toujou fè l. Nou regrèt sa anpil pou msye!

Kidonk, se yon gwo viktwa anpil lè ouvriye yo resi fè direksyon yon fabrik zòn franch rekonèt zak ilegal li e reentegre kamarad nou yo. Se yon gwo viktwa pou ouvriye yo te vle revoke yo! Men se yon gwo viktwa tou pou tout ouvriye nan izin la an jeneral. Paske SE DWA TOUT OUVRIYE KI TE AN JE LA A! Nou tout nou santi sa trè klè. Se sa k pèmèt nou kwoke kamarad yo lè yo tounen anndan izin la, se sa ki pèmèt nou bat bravo tou lè direksyon a vin wè li blije fè li nan mikwo ke li fèt pou rekonèt dwa sendikal nou. Wi, se yon gwo viktwa nasyonal kou entènasyonal! Pou ouvriye yo te vle revoke yo, pou nou tout ki anndan izin la men tou pou tout ouvriye k ap nan zòn franch Wanament la a lavni, ni tou pou tout ouvriye ki gen pou nan nenpòt ki lòt zòn franch nan peyi a. Se premye viktwa klas ouvriyè a nan zòn franch nan peyi d Ayiti! Pou Pèp Ayisyen, viktwa sila a siyifye ke nou pap ka dakò pou zòn franch tabli nan peyi d Ayiti tankou nouvo zòn lesklavay! Sa se trè klè! Se yon avètisman pou tout envestisè yo, pou “mendèv a bon mache” laboujwazi ansanm ak gouvènman reyaksyonè yo ap klewonnen a gran lijyèn nan pa vle lavi pou nou menm ouvriye, nan pwomèt nou lanmò ak lamizè san fen. NON! Nou deside KANPE revandike dwa nou!

Men an menm tan, fòk je nou klere. Se yon viktwa vre, men direksyon sa a deja sòti pou fè nou pran lalin pou fwomaj. Magouy gen tan ap mare. E byen wi, yo vle gen tan chache fè kamarad nou yo pase dòt tray ankò, kote tou sa yo te antann yo ak diferan delegasyon yo, yo pa soti pou respekte anyen! Nou menm nou toujou di: pa genyen moun k ap fè nou okenn kado, menm lè nou rache yon dwa, patwon yo ap toujou bat pou repran l nan men nou demen maten. Fòk nou toujou kontinye BATAY. Fòk nou konsyan, menm lè nou nan negosyasyon, se toujou batay n ap batay, paske yo menm ki anfas nou, se esplwatè yo ye e se enterè esplwatè yo y ap defann. Kidonk: LIT LA FÈK KÒMANSE! Si nou menm ouvriye nou vle yon jou kapab defann dwa nou se RANTRE NAN LIT LA JODI A! Nou pa ka pèmèt kamarad nou yo ap kontinye pase tray malonètman, ilegalman. Wi, se vre, mobilizasyon entènasyonal la te kòrèk. Li pèmèt anpil solidarite mete sou pye. Solidarite sa a gen pou kontinye konstwi pi rèd, pi mye toujou. Men fòk nou pa janm bliye: SE MOBILIZASYON OUVRIYE NAN CHAK IZIN KI SE PRENSIPAL FÒS NOU! Se li ki ka pèmèt nou RACHE DWA NOU TOUT BON VRE!

ANN KONTINYE BATI ÒGANIZASYON AK LIT OTONÒM NOU, KONBATIF, KONSEKAN! POU DEFANN DWA YO DWE NOU! E POU RACHE DÒT TOUJOU!

Men la ankò, fòk nou fè atansyon. Gen nan pami ouvriye k ap travay nan izin lan, se tchoul patwon yo ye, trèt, sousou pannan. Yo ka menm glise kò yo nan mitan nou menm k ap lite, vin chache detounen oswa kraze lit nou. Y ap jwe wòl siveye rapòte. Se espyon. Ouvriye k ap trayi klas yo. Senkyèm kolonn. Vreman vre, rapò ak direksyon an menm revele gen ouvriye ki, an giz pale de revandikasyon yo, jwe pou koule anba patwon yo e menm rive denonse travayè. O wi, veye entèl, veye entèl, li, li, li pale koze dwa ouvriye, li travay mal! Nou tande mezanmi? Gen travayè parèy nou nan izin la k ap denonse ouvriye ki vle yo respekte dwa nou tout! Se pou sa nou di: fè atansyon ak sousou, fè atansyon ak espyon nan mitan nou, se trèt yo ye! Se rapò ak direksyon an menm ki revele nou sa.

Kidonk, jan nou kapab wè: LIT LA FÈK KÒMANSE! Kote viktwa a, se yon gwo aki li ye, men li pa garanti nou yon pèmanans. Se toutan nou gen pou KANPE FÈM pou BATAY pou RACHE DWA nou. Madi demen a gen rankont pou negosiyasyon sou tou sa ki fè nou mal, tou sa nou pa dakò, tou sa nou pa vle kontinye ap soufri, tou sa nou ta renmen kapab atenn, tankou amelyorasyon salè nou, meyè relasyon anndan an, kontra travay kolektif, elatriye... ANN FÈ YOUN AK DELEGASYON KI PRAL DEFANN NOU TOUT LA! ANN PARE POU MOBILIZE SI DWA NOU PA KA RESPEKTE! Pa bliye: SE MOBILIZASYON NOU KI SE PI GWO FÒS NOU, SÈL VRE FÒS NOU!

ABA ABI, MAGOUY AK LESPLWATASYON ANNDAN IZIN LA!

VIV LIT OUVRIYE NAN FABRIK LA POU RACHE DWA YO!

VIV LIT SENDIKA SOKOWA!

NOS DOSSIERS: