Batay Ouvriye Banner

SENDIKA OUVRIYE GWASIMAL SEN RAFAYÈL - S.O.G.S.


28 novanm 2003

OUVRIYE OUVRIYÈZ NAN PLANTASYON ZORANY GWASIMAL,

TOUT POPILASYON ZÒN LA ALAWONNBADÈ !

Lòt jou, Adonija Sevè monte Gwasimal, li reyini ake watchmann chan an e li deklare karebare li vin regle zafè chan an e ke kès zorany la se 10 goud pou li peye. Nou li, travayè chan an, nou te reyini nan Asanble Sendika a e nou te wè li pa t posib pou nou asepte ti pri sa yo pou chak kès n ap keyi, nou te wè klèman kès zorany la dwe menm pri ake gode diri a, ki di 14-15 goud nan moman a. Men Adonija deklare kareman se 10 goud pou kès la peye !

Men, nou mande : ki wòl Adonija pou se li k ap fikse pri travay chan Gwasimal ? Eske se direktè chan an, Zefi, ki voye l ? Eske se sipèvizè a, Senflè, ki voye l ? Eske se Lavo ki voye l ? Eske se yo tout ki reyini pou kraze travayè ? Eske se menm konplo a k ap prepare ankò kont nou menm travayè nan mas Pèp la ?

Nou li, travayè chan an, nou te genyen delege Asosiyasyon nou ki te reyini nan ri 8 ak direktè a e, an prezans Lavo menm. Direktè a te di klèman : li pa nan apiye zafè demwatye a e li te di nou klèman tou ke li gen 2 reprezantan nan chan an, se Lavo ansanm ak Senflè. Kidonk kenpòt revandikasyon , se ak reprezantan li nonmen yo, Lavo ak Senflè, pou nou diskite yo. Alò, nou mande : ki wòl Adonija bay tèt li ? Eske li fè apti estaf konpayi Gwasimal ?

Ankò, nou mande : poukisa Adonija vin mete tèt li an kwa devan revandikasyon travayè ? Nou tout nou konnen trè byen kouman lavichè a vle depafini ake malere, poukisa Adonija vle bese pri kès zorany nou keyi a ? Nou tout nou konnen Adonija manje kòb li te genyen pou fè lekòl, pou li fè simityè, nou konnen kòb gaz yo te ba li pou kouran nan Sen Rafayèl la disparèt. Sa se dezyèm manm katèl majistra a menm ki te di l. Kidonk nou kapab wè trè klè kouman Adonija se toujou kont Pèp la li mete kò l !

Nou menm travayè, nou pa kapab ak salè mizè ki pa pèmèt nou regle anyen pou fanmi nou. NOU PA KAPAB ASEPTE SALÈ MIZÈ SA YO ! E nou pa dakò nonplis pou yon moun ki pa deklare pou li reprezante direksyon a vin ap fikse pri travay. Kidonk nou dwe MOBILIZE POU DEFANN DWA NOU, POU DEFANN LAVI NOU ! E nou prevni tout popilasyon an tou sou konplo K AP FÈT SOU TRAVAYÈ GWASIMAL, menm jan Adonija toujou fè konplo pou mete li ankwa kont enterè ni travayè, ni Pèp la an jeneral.


ABA PREZANS ADONIJA NAN ZAFÈ TRAVAY CHAN GWASIMAL !

ABA ABI TOUT KALITE YO VLE FÈ SOU NOU MENM TRAVAYÈ !

ABA SALÈ MIZÈ K AP DEPAFINI AKE NOU !

ABA TRAY TOUT KALITE ADONIJA AP FÈ PÈP LA PASE !

VIV LIT SENDIKA NOU A !

VIV LIT TRAVAYÈ K AP DEFANN LAVI YO !

VIV LIT PÈP AYISYEN POU EGZIJE SÈVIS LETA DWE BA LI !

NOS DOSSIERS: