Batay Ouvriye Banner

ENTÈSENDIKAL PREMYE ME - BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)


Okap Ayisyen, lendi 26 Me 2003

NÒT POU LAPRÈS :

YON LANE DEPI MASAK GWASIMAL LA

Madi 27 me 2003 make premye anivèsè masak otorite leta yo ansanm ak grandon nan zòn la akonpaye pa tout yon ekip ti atoufè te reyalize sou peyizan travayè ki ta pral tanmen travay sou chan Gwasimal la, nan komin Sen Rafayèl, jan yo fè chak ane. Masak sila a te reyalize poutèt travayè yo pa t sòti pou kontinye aksepte pratik akayik dimwatye a ki te enstale ilegalman pa diferan reskonsab chan an (watchmann, sipèvizè elatriye…). Lòt rezon tou, se te pou eseye bloke lit Sendika Travayè zorany yo ki toujou djanm nan revandike tout yon seri dwa yo genyen e ke direksyon konpayi sila a toujou derefize ba yo. Anfen, se te pou chache tou kraze tout fòm regwoupman ak òganizasyon ti peyizan yo vle mete pou rache dwa yo, dekwa pou boujwa ak grandon kapab kontinye lesplwatasyon san limit yo sou travayè yo ak dominasyon sanginè yo sou Pèp la.

Depi de tan alavans, Entè Sendikal Premye Me Batay Ouvriye te avèti diferan otorite yo sou beny san ki t ap prepare a. Anyen pa janm fèt pou kontwole sitiyasyon ki t ap mangonmen a. Okontrè: leta vin ap òganize masak la menm! Lè yo te fin reyalize zak kriminèl yo, otorite yo te gen odas akize pwòp travayè yo! Pou itilize menm modòd ak patwon yo George Bush, yo deklare travayè yo “teworis”! E, apiye pa de ankèt tèt chat de palmantè te reyalize pou bay kolon etranje yo rezon, yo te chache kenbe nan prizon dòt travayè EntèSendikal la ki te akonpaye sila Gwasimal yo, ansanm ak tout jounalis.

Malgre konplo lou sa a, lit travayè yo (atikile ak mobilizasyon tout kalite òganizasyon ouvriye, nasyonalman kou entènasyonalman, e apiye pa diferan òganizasyon dwa moun), rive fè lage tout prizonnye, peyizan yo retounen lakay yo, yo tout deja rekòmanse travay sou chan an nòmalman e, nan semenn pase a, Asosiyasyon Travayè a rive rankontre ak direksyon Gwasimal S.A. a, an lapèsòn jeran-pwopriyetè yo a, Nons Zefi, kote lakesyon dimwatye a rive eliminen e dwa travayè yo kòmanse rekonèt e respekte. Direksyon a gen pou travay sou yon pwopozisyon règleman enteryè pou presize dwa ak devwa tou le 2 pati yo nan travay sou chan an, ke l ap soumèt a Asosiyasyon Travayè a pou diskisyon, nan objektif yon akò final.

Nan lokazyon premye lane dat atak kriminèl sa a, Asosiyasyon Travayè Gwasimal la, ak otorizasyon Direksyon Gwasimal S.A., ap rann li sou fòs 2 kanmarad nou yo atoufè yo te asasinen e antere la menm, pou rann yo yon omaj, anvan yon seremoni relijye rive reyalize kòmsadwa. Menzalò, yon rimè pèsistan ap kouri ke menm malveyan yo ap konplote pou vin chache gate komemorasyon madi a!

Nòt sila a, kidonk, sèvi tou pou avèti tout moun de sitiyasyon konplo kont peyizan travayè yo k ap rekòmanse jèmen, nan lespwa, fwa sa a, atak kriminèl yo ap ka evite.


Pou Entè Sendikal Premye Me Batay Ouvriye (ESPM-BO) :

Julien PETIT FRÈRE, Kòdonatè Jeneral

NOS DOSSIERS: