Batay Ouvriye Banner

SENDIKA OUVRIYE GWASIMAL SEN RAFAYÈL – S.O.G.S.

SENDIKA TRAVAYÈ AGRIKÒL GWASIMAL – S.T.A.G


Gwasimal, 14 jiyè 2001


Pou: Biwo Rejyonal Nò, Ministè Afè Sosyal

Sot nan: Sendika Ouvriye Gwasimal Sen Rafayèl (S.O.G.S.)/

Sendika Travayè Agrikòl Gwasimal (S.T.A.G.)

Objè: BENY SAN WATCHMANN ZEFI YO AP PREPARE.

Mesye,

Nan jou ki te vandredi 13 jiyè, sibstiti komisè Grann Rivyè M. Tardéus, replase tou le 8 watchmann sou plantasyon Gwasimal la. Li deklare si watchmann fè dezòd, y ap arete yo, si sendika fè dezòd, y ap arete yo. Men sèlman, pat gen 10 minit li te ale, watchmann yo debake nan lokal kote nou te reyini ak baton ak koulin, di nou se nou yo vin kraze. Eskonbrit pete menm lè a. Moun ki an tèt dezòd sa a, se 2 prensipal watchmann yo, Pierre ak Barjon.

N ap fè remake depi watchmann sila yo pa te la, pat gen pyès dezòd nan zòn nan. Depi yo tounen, konfli mete pye la pou la. Anplis de chache gate reyinyon nou, yo lage bèt tout moun nan jaden yo, sa ki gate jaden tout moun nan zòn nan. Koulye a ke manm òganizasyon an pral rantre travay nan chan an pandan entèsezon an, watchmann yo deklare ankò travay sa a pap fèt, y a pral mache sou san travayè yo! Eben: men beny san an rive. E nou li, nou wè se sibstiti komisè a ki mete l. E ke n ap prevni tout moun de sa. Nou li, òganizasyon nou se pou defann dwa nou e rache revandikasyon yo dwe nou e ke boujwa sila yo, an palan de mesye Zefi yo sk tout akolit entènasyonal y ap defann nan peyi d Ayiti, ki di Cointreau, pa janm vle respekte. E nou remake leta ayisyen pa janm ba yo sanksyon e jounen jodi nou wè aklè ni Afè Sosyal, ni lajistis pa janm vle mete tout ekip ilegal sa yo anba lalwa e anba kòd, jan yo merite l. Yo bat travayè, yo revoke travayè pou danri, yo fè watchmann blese travayè... Yo pa janm fè yo anyen. Men jounen jodi a, yo voye watchmann yo ankò yon fwa pou pwovoke travayè yo ki òganize selon lalwa. Alòs, ankò yon fwa, n ap mande: kèske boujwa sa yo devan leta ayisyen?

Devan malè pandye sa a ki anwo tèt nou ak menas agresyon, san ak lanmò watchmann yo fè nou kare bare pandan yo fèk tounen, e devan avètisman sa a nou bay tout moun, si leta pa prese di yon mo nan sitiyasyon Gwasimal la, n ap setoblije jere l fason nou kapab. Kidonk, si beny san Zefi, pa lentèmedyè watchmann li yo vle mete vini, n ap resevwa l ak 2 bra.

Salitasyon,

Pou sendika :

St. Tès Estimé, Sekretè

Cc: Minis Afè Sosyal; Minis Lajistis; Sibstiti Komisè Gran Rivyè; Depite Sen Rafayèl; Gwoup Aksyon Jiridik (GAJ); Batay Ouvriye Pòtoprens

NOS DOSSIERS: