Batay Ouvriye Banner

Pòtoprens, 5 Desanm 2002

NOT POU LAPRÈS

Jou lendi 2 desanm 2002 a, Urbain Garçon ak Jéremie Dorvil, 2 kanmarad sendikalis nou ki te rete anprizone pami 11 moun ki te arete nan kad tantativ masak Gwasimal 27 me 2002 a, rive libere. Se ak kè kontan n ap akeyi kanmarad nou yo pami nou yon lòt fwa ankò.

Mezi liberasyon sa a pran apre nou te mobilize, jou ki te vandredi 28 novanm lan, pou ale an gran nonm nan Tribinal Gran Rivyè di Nò mande Komisè Smith Bertrand ak Jij Maximé Jean Noël esplikasyon sou detansyon pwolonje kanmarad nou yo ak pou mande liberasyon imedya yo. Paske pandan mwa d oktòb ki fèk pase a, 2 responsab lalwa sila yo te pwomèt nou yon desizyon sou ka a nan premye semenn mwa novanm lan. Sa t ap reprezante fen delè legal 3 mwa ke tout prizonnye dwe jwenn yon jijman (si bou wete twa mwa kote prizonnye yo te ilegalman bwote Pòtoprens). Poutan nou blije tann yon lòt mwa ankò ak yon lòt mobilizasyon ankò pou anfen mezi sila a te ka pran. Dòt entèvansyon solidarite, an patikilye sila Konfederasyon Entènasyonal Sendika Lib la (CISL, an franse) te gen yon gwo enpòtans tou nan pèmèt liberasyon sa a fèt.

N ap fè sonje nan pami 11 moun ki te arete ilegalman pandan evènman Gwasimal 27 me 2002 yo, 2 jounalis yo, Alan Deshommes ak Darwin Saint Julien te libere 8 jen e yon dezyèm gwoup (Alexandre Tusson, Veruséus Sénat, Mme Edouard Dambreville, Mme Lucienne Jean, Yvon Louis Jeune, Destiné Décius et Alix Roland) te lage plizyè mwa pi ta, jou 20 out la, apre yon twazyèm pikèt Batay Ouvriye ak òganizasyon solidè yo (NCHR, PODH, Platfòm Dwa Moun, PAPDA…) te fè.

Detansyon pwolonje 2 prensipal sendikalis gwoup la te reprezante, kankou nou te di l lè a, yon siy « konsolidasyon politik represyon anti-sendikal gouvènman an ak volonte l, afime alèkilè, pou li soumèt li tèt kale anba dikta boujwazi nasyonal ak entènasyonal la ».

Se konsa, jounen jodi a, menm si tout prizonnye yo rive libere, poko genyen okenn pwosedi jidisyè ki tanmen pou bay kanmarad nou ki mouri asasinen pandan evènman yo jistis (Ipharès Guerrier et Francilien Exilien), ni pou reparasyon tout viktim jounen malè sa a. Bouwo ak asasen kontinye ap mache sou moun kè kal, ak yon enpinite total kapital, jouk yo menm ap fè presyon sou manm sendika a ki ap prezante nan travay pou demare nouvo rekòt zoranj la. Konsa tou, dwa sendikal la toujou rete ap pile anba pye, kote konpayi “Guacimal SA” a pèsiste, tankou li te toujou fè l, refize sistematikman rankontre ak sendika antrepriz la.

Batay Ouvriye ap pwofite okazyon an pou bay yon bon jan akolad solidè a tout zanmi ki te patisipe nan lit soutyen nan ka patikilyèman difisil sila a, pandan n ap toujou kenbe yon sèl modòd :

MOBILIZASYON AN FEK TANMEN !

Pou BATAY OUVRIYE : Yannick Etienne

NOS DOSSIERS: