Batay Ouvriye Banner


LET POU M. ALBERT HANDAL SOU AGRESYON NOU SIBI DEVAN IZIN "HAITIAN INDUSTRIAL MFG." JOU 21 AVRIL 2004 LA


Pòtoprens, 29 me, 2004

M. Albert HANDAL
Pwopriyetè
Haitian Industrial Manufacturing
Delmas 29, # 20
Haitian_intl@hotmail.com

Mesye Handal :

Lèt sa a se pou enfòme w de yon ensidan trè grav ki fèt devan izin ou a jou ki te mèkredi 21 avril 2004 la.

Ann efè, jou sa a, pandan 3 manm Batay Ouvriye t ap distribye yon entèvansyon devan izin ou a, yon sipèvizè izin la, CHAVANNES, te amòse yon atak sou nou. Touswit apre, li rele yon ekip chimè nan izin lan pou prete l lamenfòt e se la nou vin ap sibi yon agresyon an règ anba mesye sila yo. Manm Batay Ouvriye yo pran gwo kou nan tout kò yo, gen dan kase, yo pran valiz nou e yo menm vòlè lajan nou.

Batay Ouvriye revòlte devan kalite zak gwo ponyèt, antisendikal e antidemokratik sila a e nou deside pran dosye a trèz oserye, menm jan ak majorite ouvriye izin lan ki te estomake wè kouman atak sa a t ap fèt devan yo.

Pou nou menm :

• Direksyon izin la genyen pou li pran mezi apwopriye yo touswit touswit fas a ensidan an, e, nan yo, li klè sipèvizè malouk sa a, Chavannes, dwe revoke san ezitasyon, ak tout gwoup chimè li yo.

• Izin Haitian Industrial Manufacturing la, ki gen repitasyon pou move kondisyon travay li yo malgre li pwodwi pou anpil inivèsite Ozetazini kote etidyan yo deja montre sousi yo pou etik nan pwodiksyon an, dwe koumanse respekte dwa travayè yo, an patikilye dwa sendikal la. Nou deside pran mezi pou sa.

• Li nesesè yon chita pale fèt ant direksyon an ak nou menm, Batay Ouvriye, e n ap pwofite lèt sa a pou solisite l, pandan n ap pran tout lòt mezi ki koresponn a sitiyasyon an, an menm tan.

Resevwa, Mesye, salitasyon nou :

Yannick Etienne

cc :


• Minis Afè Sosyal la, M. Pierre Claude CALIXTE

• Biwo di Travay, Ministè Afè Sosyal

• Konsèy Administrasyon ADIH

• Asanble Jeneral ADIH

• Kabinè MEHU, Avoka

• NCHR

• POHDH

• OGITH

• Jistis ak Lapè

• Laprès, Ayiti

• National Labor Committee

• Workers’ Rights Consortium

• United Students Against Sweatshops

• Global Sweatshops

• UNITE

• Maquila Solidarity Network

• Clean Clothes Campaign

• American Center for International Labor Solidarity

• Confédération International des Syndicats Libres

• Fédération Internationale des Travailleurs du Textile, de l'Habillement et du Cuir - FITTHC

• Réseau-Solidarité, Peuples Solidaires

• Haïti Support Group

• Rezo Solidarite Batay Ouvriye

NOS DOSSIERS: