Batay Ouvriye Banner
Vandredi 20 jen 2003

NÒT POU LAPRÈS

BATAY OUVRIYE ap leve vwa l byen wo kont nominasyon msye Janklod Jan-Batis kòm Sekretè d Eta Travay nan Ministè Afè Sosyal peyi a. Jan anpil moun te rive aprann li nan radyo, klamè piblik (e an patikilye lafami Silvyo Klod) te deja denonse msye Jan-Batis lò li te nonmen chèf lapolis poutèt li ta parèt yon prensipal sispèk nan lanmò Silvyo Klod sa genyen plizyè lane de sa.

Koulye a, nou menm, ouvriye ak travayè BATAY OUVRIYE, n ap mande : ki sans nominasyon non sèlman yon polisye, men ankò youn ki prezime asasen, nan direksyon yon pòs ki osi sansib e enpòtan pou lavi pèp ayisyen an jeneral, sa ki ap regle travayyon popilasyon ? Nan yon dokiman ki pote non « Enpinite Patwon : Mak Fabrik Kriz la », nou te lonje dwèt sou abi tout kalite, ilegalite ak krim patwon ap fè chak jou kont ouvriye ak travayè peyi a. Li klè pou nou menm, nominasyon msye Jan-Batis ale nan menm sans konsolidasyon dominasyon boujwazi a, kidonk kote travayè ak ouvriye ap kontinye soufri anba gwo ponyèt tout kalite, pou patwon ka louvri zèl yo, benefisye...

Nan moman sa a kote masak Gwasimal apenn genyen yon lane ; kote patwon Izin No. 34, 41 ak 42 Pak Endistriyèl ak patwon Brasri di Nò ak dòt ankò ap voye lapolis kareman pou yo bat ouvriye k ap revandike dwa legal yo, kote zòn franch ki denonse nan lemonn antye kòm kote dwa ouvriye pa janm respekte koumanse ap leve atravè peyi a… nan moman sa a, kidonk, nou menm nan BATAY OUVRIYE, nou di nominasyon chèf lapolis la, prezime asasen yo rele Jan-Klod Jan-Batis la, se twòp atò ! Nou konprann li klè etanke yon entansyon leta a kont tout dwa travayè yo, yon pwomès represyon, yon kle kou y ap pare pou nou.

N ap mande chanjman nominasyon sa a rapid rapid, pandan n ap rekòmande tout ouvriye ak travayè peyi a pou yo rete trè vijilan fas a konplo malouk sa a boujwazi nasyonal kou entènasyonal la, ansanm ak leta ayisyen, ap mare sou do l, anba dominasyon enpeyalis la.

Pou Batay Ouvriye :

Yannick Etienne

NOS DOSSIERS: