Batay Ouvriye Banner

KOMITE TRAVAYE DENIWATYE LOT BO MASAK MARIBAOU WANAMENT.

14-01-04

POU: Direksyon Meri Wanament.

Sot: nan komite trzvaye demwatye lot bo masak.


Mesye-Medam

Komite a ap pwofite salye direksyon meri a pandan lap denonse move konpòtman ni direksyon meri a, ni lot otorite nan vil la viz a vi nou menm, travayè demwatye yo ki te viktim kraze brize ki te fet sou jaden nou yo lo bo masak nan mwa mas 2003.

N ap pwofite fè meri a konnen : lò 2 zom nou e lapli, se posib gen yonn ki pi mal. Paske lo nou konsidere mwa mas kap vini ap fè 1 an depi konpayi Dominiken pase traktè sou tout jaden nou, lage nou 2 men pann kote nou touve nou nan plis mize pase jan nou te ye a, e ke tout otorite nan zon nan pran je yo yap gade nou san janmen di nou anyen.

Lo nou konsidere nou menm travaye yo , nou reyini e mete yon komite sou pye ekri Delege gouvenman an yon let pou eksplike l ka nou, li poko janm fe nou repons, chak semenn nou ap mache monte desann kote l nou pa janm ka touve l. Alo ke yo f e nou konnen tout la j an dedoma jman nou nan men l.

Sou yon lot bo, nou tande rimè adwat agoch kom kwa yap fe kay pou nou, yap ban nou lot kote pou nou travay- nou tande tou yap fe de reyinyon ak yon seri de moun ki pa janm tap travay lot bo masak.

Kidonk: Se pou sa nap pwofite okazyon an pou nou prezan nan reyinyon rime di nou kap fet nan jou kap 14 janvye 2004 la kap bay pozisyon nou sou tout bagay tankou:

1- Li le ato pou nou touve kob dedomajman " Prezidan an te di li vo ye pou tout moun im nan.

2Se pou leta ayisyen anvizaje lot kote ban nou pou nou travay. 3 se pou leta ayisyen prevwa bon jan kay pou nou rete.

4- Nenpot bagay kap fet nan non nou, se ak komite nou an ki reyini ak tout travaye yo nan ri GAYA chak samdi a 3e apre midi pou yo pran kontak epi tou nou mande tout sa kap fet se avek nou pou yo vin chita planifye paske se nou ki pi gwo viktim.

Se pou sa nap anekse lis non tout demawatye toujou prezan nan reyinyon nou de fason pou tout desizyon pran apati de lis sa a.


Pou komite a : Jak Aristid, Sekretè

CC pou konsil la, Delege Dominiken an, Agonom, Delege gouvenman a.,Fernando Capellan, Minis Enterye a Jocelerme Privere

NOS DOSSIERS: