Batay Ouvriye Banner
Nan kad dènye liy dwat ansanm mobilizasyon nou te anonse yo - 28 jiyè pou 15 oktòb -, ansanm ak òganizasyon alye nou yo, nou planifye:
 
1.    yon kokennchenn rasanbleman nan jou k ap Jedi 14 oktòb pou pwoteste e make dezakò total nou kont siyati renouvèlman prezans Minista Preval fè chak lane (natirèlman, san menm zak malfektè sa a pa ni pase devan palman an - menm si nou konnen sila a se yon kò popetwèl pi rèd pase ekzekitif la -, ankò mwens diskite nan nivo popilasyon an);
 
2.    pandan, Madi 12 oktòb, kowòdinasyon Kan an ap, tankou le 12 chak mwa, manifeste fristasyon li ansanm ak sdila tout popilasyon sinistre a devan sa ki kòmanse ap tounen yon krim planifye;
 
3.    Mèkredi ak Jedi 6 ak 7 oktòb la, ap gen ekspozisyon ak deba otou Okipasyon an menm, ekzaksyon li ak tout aspè negatif ak kriminèl prezans Minista a an patikilye. N ap gen tan anonse kote l a ap fèt la pi devan.
 
4.    Men se depi demen Vandredi premye oktòb la dènye liy dwat la ap derape ak yon SITIN devan anbasad Brezil la sou Plas Bwaye a, Petyonvil, pou ankò yon fwa nou klèman eksprime anvayisè sila yo REJÈ TOTAL NOU ANFAS WÒL Y AP JWE NAN KAD OKIPASYON PEYI NOU AN. 
 
Fò n di tou, nan okazyon mobilizasyon premye oktòb sa a, nan Batay Ouvriye, n ap manifeste menm dezakò nou anfas Okipasyon kriminèl sa nan vil Okap epi, ansanm ak dòt òganizasoyn alye tou, nan Plezans, pandan, nan Nouyòk, peyi Etazini, Rezo Solidarite ak Batay Ouvriye ap manifeste devan konsila Brezil la tou, nan kad menm BATAY sa a. (Afich apèl pou mobilizasyon Nouyòk la atache.)
 
Nan Pòtoprens, tankou nan vil pwovens Okap ak nan Plezans, n ap tann tout travayè, tout pwogresis konsekan pou sanble ansanm ak nou: FÒS LA DWE AP KONTINYE GONFLE PIPLIS, PI KLÈMAN!
 
BATAY LA FENK KÒMANSE!