Batay Ouvriye Banner

INISYATIV REZISTANS
KONT ESPILSYON DEPLASE ENTÈN YO

12 janvye 2010, 12 out 2020, gen tan fè nou 7 mwa depi n ap monte yon kalvè nan kan yo. Gouvènman an fè nou konprann nan “gwo peyi” tranbleman de tè konn fè moun pase 5 a 6 lane anba tant. Kòm Ayiti se yon peyi domine, yo di “soudevlope”, gen lè nou gen dwa pase 100 a 150 lane anba plastik!
Nou kapab wè aklè kouman gouvènman Preval la enkapab, li pa fouti pran kòz nou an chaj kòmsadwa, pandan peyi ki di yo se “zanmi” nou yo ap fè gwo pwopagann sou ki jan y ap byen ede pèp ayisyen k ap viv nan kan yo. Nou menm, daprezavwa sa nou wè, sa nou tande, sa nou konnen, tout èd la se gouvènman an ansanm ak ONG sousèt yo ki pran yo.
Nou menm ki anba tant, anba prela, anba vye twal, anba katon, nou kontinye ap bat lapli, solèy, nou kontinye ap soufri, sibi tout vye imilyasyon e menm peri nan yon sitiyasyon kote se lamizè k ap touye nou chak jou, pandan nou rete 2 bra pandye ap tann, jouk nou tounen pwatann. Gouvènman an ak tout ONG yo ta renmen nou toujou rete nan mizè a paske plis nou nan mizè, se plis y ap fè milyon sou tèt nou. Chak fwa gouvènman an bezwen fè yon demagoji k ap an favè l oubyen nan enterè l, li toujou konnen ki lwa ak ki atik pou li aplike nan konstitisyon an pou yo ka fè maskarad yo a. Menm jan an tou, n ap denonse tout pakèt kandida (“mete chen dèyè yo”) k ap sèvi ak pwoblèm mas popilè yo an patikilye pwoblèm nou menm ki nan kan yo pou fè demagoij ak kanaval politik yo. Yo tout se yon bann anti pèp degize!
Nou menm ki pran inisyativ rezistans lan, nou konprann sitiyasyon ki devan nou an trè klè. Se poutèt sa nou pran pozisyon pou deklannche yon mobilizasyon pou nou fè gouvènman an aplike atik 22 nan konstitisyon an ki di: “Leta rekonèt dwa pou tout moun gen bon kalite kay kòrèk, edikasyon, manje ak sekirite sosyal”.

Devan tout gwo pwoblèm sa yo, nou dwe konnen trè klè tou: gouvènman an voye fè gwo presyon sou nou, tankou nan kan plas sen Pyè, nan kan sen Lwi, nan kan imakile deplase, nan kan otomeka, nan kan Kafou, nan kan kaapa, nan kan boliman Brant, nan kan OVS, nan kan MTEPDB, nan kan MCPDH, nan kan Cineas nan 75, ak plizyè lòt kan ankò, pou nou deplase san nou pa gen okenn lòt kote pou nou al rete. Gouvènman Preval la se raketè, granmanjè, gwo boujwa, gran don, gwo kapitalis peyi etranje l ap sèvi nan peyi a sèlman. Se sa k fè, lè l ap fè represyon li, se inite espesyal lapolis li voye ansanm ak Minista.
Se poutèt sa nou tout dwe ranmase fòs nou pou n pote kole ansanm ak tout lòt fòs òganize k ap defann tout bon vre menm enterè ak nou, paske bon jan solisyon an se LEVE KANPE! Leve kanpe nan tout kan apati enterè nou pou n di NON ak imilyasyon! ABA BLOFÈ, ABA MANTÈ! NOU PAP SOTI ANBA PLASTIK POU NOU TOUNEN ANBA PLASTIK ANKÒ! NON TOU AK POLITISYEN ABOLOTCHO K AP PRAN WOULIB SOU MALÈ NOU! ABA GRANMANJÈ! ABA GWO MANTÈ KI KONPRANN AYITI SE POU YO SÈL LI YE! ABA ONG SOUSÈT! ABA JENOSID GRANGOU! ABA OKIPASYON! AYITI PA POU VANN!
JISTIS SOSYAL POU TOUT MOUN!            Pòtoprens, 12 out 2010

Biwo Avoka EntÈnasyonal (BAI), Batay Ouvriye (b.O),
FÒs Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay (FRAKKA), KOOTK, OVS, COSEM, Imakile Deplase, CUSLG, Kanmezyàn, Babankou 2.

 

*
*