Batay Ouvriye Banner


ENTÈSENDIKAL PREMYE ME - BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)

Entèvansyon # 3 Wanament, 7Janvye 2004


KAMARAD OUVRIYE, OUVRIYÈZ NAN ZÒN FRANCH CODEVI (GRUPO M) WANAMENT,

Ane ale, ane vini, lavi nou rete menmman parèyman: se trimen n ap trimen chak jou ki jou pou vye grabday salè mizè yo lonje ba nou a! Tout bèl pawòl ki te pale kòmkwa travay sa a ta pral fè nou rich nan 2 jou, nou vin wè trè klè: yo te vle fè n pran lalin pou fromay. Vreman vre, tout ale mye ki fèt se LIT NOU KI BA NOU L! Si yo pa kontinye rele sou nou, SE AKSEPTE NOU PA T DAKÒ POU KONTINYE AKSEPTE SA! Si yo pa fèmen baryè sou nou ankò lò 5 è a rive, SE PWOTESTE NOU PWOTESTE KONT SA! Si Afè Sosyal pa vin enstale kò l andedan fabrik la tankou lakay li ankò, SE DENONSE NOU DENONSE PRATIK ILEGAL SA A! Kidonk nou deja kapab tire yon premye leson ki trè klè: NOU PAP JANM TWOUVE ANYEN SI SE PA LITE NOU LITE POU LI!

Men, an menm tan tou, premye lit sa yo nou rive mennen yo, premye AKI nou twouve nan BATAY sila a, gen gwo limit: tou dabò, an jeneral, se ENTÈVANSYON ENTÈSENDIKAL la ki ede nou jwenn yo. Answit, nou pa gen garanti y ap kontinye respekte yo, malgre kòd kondyit yo a egzije sa e ke se daprezavwa kondisyon sa yo yo te prete Grupo M kòb li jwenn la, 23 milyon dola vèt, pou konstwi izin la e kòmanse lesplwatasyon yo a. Konsa, swa nou kapab pèdi aki sa yo nenpòt ki lè, swa direksyon an ap fin abitye ake Entèvansyon yo epi pa pran yo pou anyen ankò si se pa pwòp nou menm ouvriye ak ouvriyèz vanyan ki kore yo. Lè sa a, premye sa y ap fè, se retounen ba nou pwoblèm ankò. Fò nou pa janm bliye, patwon ak tout sipèvizè, depi yo kapab dominen nou pi byen, se atò li pi miyò pou lesplwatasyon yo vle tabli san limit la: SE BATAY OUVRIYE AK OUVRIYÈZ VANYAN YO SÈL KI POU GARANTI DWA NOU E BA NOU YON LAVI MIYÒ!

Vreman vre, gade ki jan yo soti pou dòmi sou nou nan yon pwomès double pri meta a pandan y ap fòse nou rann tout ji nou dekwa pou menm meta sa a vin deplizanpli difisil, delizanpli WO pou, ak menm kraze kòb y ap lonje pou nou a, yo twouve piplis nan syè nou. Gade ki jan tou kòdonatè a se nan gwo difikilte li peye nou siplemantè li dwe nou. Gade ki jan Similyen tonbe joure medam yo “san wont” lò nou pa ka vin travay le samdi. Gade ki jan kontab la swadizan pa janm gen monnen pou li kapab rete li menm ak detay chak grenn ouvriye. Kidonk, jan nou kapab wè tou: gen anpil ki pou rektifye nan fabrik la. Se sa k fè n ap repete san nou pa janm fatige: SE LIT PWÒP NOU MENM OUVRIYE AK OUVRIYÈZ VANYAN SÈL KI KA RIVE TABLI BON JAN LÒD NAN TRAVAY LA! Ann ranmase karaktè nou pou egzije tou sa yo dwe nou, pami yo yon KONTRA TRAVAY KOLEKTIF NOU DWE REFLECHI ANSANM POU DEFANN ENTERÈ PA NOU NOU MENM!

ANN TIRE LESON DE PREMYE LIT NOU MENNEN YO!

POU NOU KONTINYE RACHE DWA NOU AK BON JAN KONTRA TRAVAY KOLEKTIF YON BON JAN SENDIKA N AP METE NOU MENM KAPAB FÈ NOU TWOUVE!

VIV LIT OUVRIYE AK OUVRIYÈZ VANYAN NAN FABRIK WANAMENT LA!

DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT