Batay Ouvriye Banner

Pòtoprens, 15 desanm 2005


NOUVÈL FRE !

Kontra Travay Kolèktif Siyen nan Zòn Franch CODEVI Wanament

Batay Ouvriye kontan enfòme piblik la an jeneral, ak tout moun k ap swiv sitiyasyon Zòn Franch Wanament la ak atansyon, e sitou sa ki gen sousi respè dwa travay la, ke apre plizyè mwa negosyasyon, yon akò resi siyen nan apremidi madi 13 desanm 2005 la ant direksyon Zòn Franch CODEVI (Grupo M) a ak travayè òganize sendika SOCOWA a, ki afilye nan Entèsendikal Premye Me Batay Ouvriye.

Salè de baz 432 goud (US$10.16) pa semenn nan ajiste a 900 goud ($21.17) avèk, anplis, angajman konpayi a pou li ogmante lajan sa yo 45% sou yon peryòd 3 zan (20% dabò, après sa 15% epi 10%), tou sa pandan y ap kenbe kont tou to enflasyon yo ak devalyasyon goud la, jan sa di nan Kòd Travay la, Atik 137.

Menm si kesyon salè a te pwen santral negosyasyon yo, anpil lòt atik jwenn akò sou dòt kesyon tankou : rekonesans sendika a ; dwa pou òganize ; kondisyon travay ; sante, lijyenn ak sekirite ; gwosès ak tizonay sèksyèl…

Batay Ouvriye ap bay plis enfòmasyon konsènan gwo siksè sa a nan yon tan ki pap twò long. Men n ap tou pwofite depi koulye a voye yon gwo kout chapo pou lit ouvriye CODEVI yo nan lit yo, epitou pou tout moun ki te kanpe an solidarite e ki kontribye nan rezoud konfli travay sa a.

Li Kontra Kolèktif la