Batay Ouvriye Banner

SENDIKA OUVRIYE KODEVI WANAMENT (SOKOWA)

Wanament, 5 avril 2004
Pou: Limbert Cruz, Direktè Administratif, Codevi

Sot nan: Sendika Ouvriye Kodevi Wanament

Objè: Pwoblèm rankont depaman direksyon an pwopoze manm Sendika a ak Lefèt rankont sa yo dwe vini apre reentegrasyon


Mesye Limbert Cruz,

Nou tout manm Sendika a akize resepsyon diferan lèt ou voye pou nou nan dat 31 mas 2004 la.

Tou dabò, nan lèt sa yo, diferan rankont pwopoze. N ap di dirèkteman nou pa dakò ak rankont apa sila yo, etan done se ansanm diferan manm Sendika a te twouve revokasyon ilegal e enjistifye yo, se antanke Sendika nou te legalman ap mande diskite tout kesyon, antanke Sendika, jan lalwa pèmèt nou. Ki fè, si pou nou prezan, se nou tout ki ap prezan ansanm, a menm 2 zè a, nan sal antrenman ou te pwopoze a.

Dezyèmman, nou sezi wè lèt sa yo pa klèman siyifye reentegrasyon an, jan manm diferan òganizasyon solidè te di nou sa te antann ak ou. N ap mande w konfime pou nou ke rankont le 13 la ap pou sètifye nou reentegrasyon an. Si se pa sa, nou pap ka patisipe nan okenn reyinyon ke se pa sa l ap regle.

Yon fwa nou tout reentegre, se ak anpil plezi sendika a ap ka rankontre ak direksyon an. Okontrè, tankou ou konnen l, sendika a genyen kòm objèktif menm pou li kapab rankontre ak direksyon an sou kesyon divès revandikasyon li genyen anndan izin lan, nan enterè tout ouvriye.

Pandan n ap swete yon repons rapid, nou voye salitasyon sendikal nou.

Siye:

[Syiv non tout ouvriye revoke yo]

DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT