Batay Ouvriye Banner

SENDIKA OUVRIYE CODEVI WANAMENT (SOKOWA)Wanament, 16 fevriye 2004


M. Limbert Cruz

Reskonsab Fábrica Codevi

Grupo M

Zòn Franch WanamentMesye,

N ap salye w ak respè pandan n ap anonse w ke nou menm, yon gwoup ouvriye nan fabrik la, nou fòme yon Sendika selon lalwa peyi d Ayiti, konvansyon entènasyonal Leta peyi a siyen, kòd kondyit fabrik w ap dirije a, ansanm ak kondisyon akò ki te siyen ak Bank Mondyal konsènan prè ki te efektye pou reyalize miz sou pye izin la.

Nan anvlòp sa a, w ap twouve kopi akize resepsyon Ministè Afè Sosyal ki resevwa tout papye legal nou depoze nan biwo santral Pòtoprens la kòm sa dwa. Yo revize tout papye yo e yo fè n konnen tout an òd.

Etan done, selon lalwa, depi nou depoze ansanm pyès ki nesesè yo e ke yo fè n konnen yo an òd, Sendika nou a otomatikman legal, Komite a ap pwofite okazyon a pou tou mande Direksyon a yon chita pale pou nou ka diskite sèten aspè nan dwa nou yo nou panse ki pa fonksyone kòrèkteman andedan fabrik la.

Nan lespwa w a ba nou yon repons san pèdi tan, n ap fè w jwenn salitasyon sendikal nou.
Pou Komite Sendika a


---------------------------------------------------------------

Sekretè


cc. Entè Sendikal Premye Me-Batay Ouvriye

Group Aksyon Jiridik (GAJ)DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT