Batay Ouvriye Banner

28 avril 2004

NOT POU LAPRÈS

BATAY OUVRIYE ap pwoteste ak tout fòs li kont zak gwo ponyèt fòs lame ameriken yo fè sou lokal TÈT KOLE TI PEYIZAN ansanm ak ANTÈN OUVRIYE nan jou ki vandredi 23 avril 2004 la. N ap pwofite okazyon an pou pòte SOLIDARITE nou ak òganizasyon sila yo nan kad pèsekisyon, vòl ak ekzaksyon yo sibi.

BATAY OUVRIYE vle fè note SILANS GOUVÈNMAN AN devan sitiyasyon ilegal e gwo ponyèt sa a. E fè remake kouman, vreman vre, moun sa yo se pa ede yo vin ede, men pito se KÒMANDE Y AP KÒMANDE, kote gouvènman peyi a pa gen pyès kontwòl, ale wè pouvwa, sou zak yo. Kidonk: sa pwouve nou ankò kouman se ANBA OKIPASYON – PWOTEKTORA - TITÈL TOUT BON PEYI A RETWOUVE L!

Zak sa a, se yon kòmansman! E, sa ki pi enkyetan e pi revòltan, se ke, nan kad rapò ki tabli yo, PA GEN PYÈS REKOU POSIB KONT YO!

Anfen, sa montre nou kouman non sèlman OKIPASYON PA NAN ENTERÈ OUVRIYE AK TI PEYIZAN, men, ankò, kouman, nan kad okipasyon, se ak VYOLANS y ap mache PILE DWA DEMOKRATIK TRAVAYÈ.

BATAY LA FÈK KÒMANSE! AN N RANTRE LADAN L 2 PYE FÈM!


Pou BATAY OUVRIYE
Yannick Etienne

Pozisyon: