Batay Ouvriye Banner

Desanm 2005

Semenn pase, gen yon trak ki sikile patikilyèman nan bouk Akayè. Anba trak la, yo ekri alamen Batay Ouvriye. Batay Ouvriye tout bon an konsidere trak sa a kom yon gwo pwovokasyon. (Nou pa konnen si 16 non ki nan debi trak - ke nou konnen nan 5e seksyon an, se yo ki responsab trak la.)

N ap di klèman :

- Batay Ouvriye pa gen anyen pou wè ak trak la e pa t ap rantre nan « ANFANTIYAJ » di li gen « 25 zam lou… » (se la nou ka wè pi klè pwent tèt pwovokasyon an)

- Batay Ouvriye pa gen anyen pou wè ak kandida Joseph Ixe ni okenn lòt kandida. Okontrè, tout kandida mèt vin fè demagoji yo vle. Nou menm nou kanpe kin sou pozisyon nou : Platfòm lit nou se kwa manman ak kwa papa tout politisyen, tout kandida. Si yo kapab vin pile li. Se pou yo vin kase ren yo. N ap demaske yo.

Nou pran pozisyon sou tè Keplè volè yo. Nou pran pozisyon sou tè Lawòch nan Kabarè-Belanje. Tè ki te sèvi Lawòch pou prije ti peyizan yo. Tè Chalo ak kozen Wagnè sòti pou vòlè (zam alamen). Nan tou 2 dosye yo, nou kanpe klèman ak travayè esplwate yo. E nou klè se lit otonòm travayè yo ki pou pèmèt vanse. N ap di tout moun bloke tout pwovokasyon. Otorite lapolis ak lajistis Akayè dwe pran nòt.

VIV LIT OTONÒM TRAVAYÈ YO

San Yafè, san Wagnè